На 29.05.2021г. община Костинброд, заедно с Общински съвет-Костинброд и Ловно-рибарско дружество “София-Запад” организираха състезание по любителски риболов на язовир „Маслово”, гр.Костинброд.

Правилата на днешното състезание бяха по същия регламент, както миналогодишните – със съдии, номерирани риболовни места, жребий, статуетки за класиралите се и подаръци.

Председателят на Общински съвет-Костинброд д-р Атанас Тенев, заедно с общинския съветник г-н Живко Георгиев и управителят на Общински Инспекторат г-н Димитър Георгиев бяха осигурили всичко нужно за риболовното състезание. Самите те бяха и жури на шестото риболовно състезание.

На любителското състезание присъстваха и г-н Трайко Младенов-кмет на община Костинброд, г-жа Даниела Станкова, г-н Мариян Младенов- общински съветници, г-жа Мариана Коцева – управител на общинското дружество „Нива Комерс”, г-н Александър Спасов– директор на „Водоеми и пазари“-гр.Костинброд, г-н Борислав Борисов- кмет на село Петърч, г-н Симеон Спасов- кмет на село Голяновци и г-жа Николина Ангелкова.

Състезанието започна точно в 9:00 часа според предварително обявената програма и завърши точно в 12:00 часа.

Първи получиха отличията си в категория „Най-голямо количество риба“.

  • Първо място и куфар за рибарски принадлежности – Венцислав Арнаудов;
  • Второ място и макара – Димитър Христов;
  • Трето място и Болонезе – Иван Тодоров

Награда рибарски стол имаше и за най- възрастен участник – Ефтим Ефтимов;

Специалните награди бяха изключително заслужени и с уникални подаръци, осигурени от общински съвет-Костинброд.

Награда от Кмета на община Костинброд за „Купата на Костинброд” и мач пръчка отиде при участника уловил най-голяма риба  – Владислав Петков. Той улови каракуда – 0,400 кг.

Наградата от Общински съвет-Костинброд и директен телескоп  отиде при Мартин Емилов. Журито определи тази награда да е за най-малкия рибар на днешното състезание.

Наградата от ловно рибарското дружество София- Запад и живарник отиде при уловени най-голям брой риби – Иван Тодоров.

Участникът улови 31 брой риби.

Честито на победителите! Очакваме любителите на риболова и другата година на седмото Риболовно състезание за “ Купата на Костинброд”.

4756 посещения общо 1 посещения за деня
Шесто риболовно състезание за “Купата на Костинброд”