На 13 юни 2021г., жури в състав: Председател Димитър Манов и членове Юлия Цанкова, Христо Иванов, Виолета Манова и Мария Лешкова определиха следните награди на 11-ия Международен Фолклорен Фестивал “Шопски наниз”- Костинброд 2021г., както следва:

Раздел – Автентичен фолклор:

до 10 г.

1. Виктория Грахлюва- НЧ”Искра”, гр. Кюстендил

2. Катерина Николова- МШ Диана Василева

3. Цвета Христова- НЧ”Христо Смирненски”, с. Черни вит

До 18 г.

1. Симона Петрова- НЧ”Искра”, гр. Кюстендил

2. Алекс Лазаров- НЧ”Просвета”, с. Белозем

3. Александра Славова- НМУ “Любомир Пипков”, гр.София

Над 18 г.

1. Пламена Цветкова- НМУ “Любомир Пипков”, гр.София

2. Росен Димитров- НЧ”Драгоман”, гр. Драгоман

3. Савина Пламенова- НЧ”Св.Св. Кирил и Методий”, гр. София

Раздел Обработен фолклор:

Над 18г.:

1. ФВФ “Дилмана” – Национален студентски дом гр. София, с диригент Дарена Попова

2. НЧ “Искра-1964” , гр. София с диригент Светослав Балтаков

3. ПГ “Малешевци” НЧ”Братя Миладинови -1936”, с. Микрево, с ръководител Кирил Гегов

Раздел Танцови състави:

До 10 г.

1. НЧ “Христо Ботев-1952”, с. Кавракирово общ. Петрич

2. НЧ”Просвета-1919” , гр. София

3. Сдружение “Пирински ритми”, гр. Петрич

До 18г.

1. Общински детски комплекс, гр. Пазарджик

2. ТС”Пирински ритми”, гр. Петрич

3. НЧ”Просвета-1919”, гр. София

Над 18г.

1. ТС”Пирински ритми”, гр. Петрич

2. ТС”Гъмза” към НЧ”Земеделец-1874”, с. Ново село

3. ТС”Орото” към НЧ “Димитър Благоев-1956”, с. Първомай

Раздел Клубове за народни танци и школи:

Над 18 г.

1. Танцов клуб “Извора” към НЧ”Светлина-1875”, Гара Елин Пелин

2. ТК” Полянци” към НЧ”Отец Паисий-1912” с. Петково, общ. Елин Пелин

3. ТК”Калина” към НЧ”Просвещение”, гр. Брезник

Раздел Фолклорни ансамбли:

До 18г.

1. ФА”Багреница” към НЧ “Отец Паисий-1928”

2. ФА”Люлин”, гр. София

3. Не е отсъдена

Над 18г.:

1. ЖВГ”Дива” към НЧ”Васил Левски-1925”, с. Елшица, общ. Панагюрище

2. ПГ”Три поколения”към НЧ”Хр. Смирненски-1925”, с. Черни Вит, обл. Ловеч

3. МГ за изворен фолклор към НЧ” Христо Ботев-1907”, гр. Нови Искър

Раздел Словесен фолклор:

над 18 г.

1. Величка Андреева от Пенсионерски клуб “Никола Вучков”, гр. Перник

2. Естрадно сатерична група “Мерако” от Пенсионерски клуб Св. Георги, с. Мрамор

3. Група за Народни обичаи “Веселие” към НЧ “Просвета-1928” с. Кондофрей, общ. Радомир

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:

Награда на кмета на община Костинброд: Фолклорна формация “Гайтанче” към НЧ”Искра”, гр. Кюстендил

Награда на директора на фестивала: Фолклорна група “Настроение” към НЧ”Никола Вапцаров-1873”, гр. Летница

Награда на журито: Мария Иванова от НЧ” Виделина-1932”, с. Широки дол, общ. Самоков

Награда за най-добро изпълнение от шопската фолклорна област “Златен наниз”: Ансанбъл за автентичен изворен фолклор към НЧ”Пробуда”, с. Кладница, общ. Перник

 

1150 посещения общо 1 посещения за деня
Протокол на 11-ти МФФ “Шопски наниз”