След записване на класираните на първи етап деца в общинските детски градини всички обявени свободни места са заети.

При освобождаване на места до началото на предстоящата учебна година /м. септември 2021 година/ – поради преместване или отказ – освободените места ще бъдат обявени допълнително.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДГ „Радост“ , гр. Костинброд – тел. : 0721/66 224; 0721//66 080 odzradost2005@abv.bg

ДГ „Пролет“ , гр. Костинброд – тел.: 0721/66 444 odzprolet1982@abv.bg

ДГ „Виолина“, с. Петърч – тел.: 0885 257 021 dg_violina1976@abv.bg

ДГ „Детелина“, с.Драговищица – тел.: 07118/23 80; 0882 283 793 dgdetelina_1977@abv.bg

Общинска администрация тел.: 0721/68 710; 0889 500 019; prosveta_kostinbrod@abv.bg – Таня Кирилова-Иванова

ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА 5 И 6 ГОДИШНИ ДЕЦА

Първо ОУ „В. Левски“ – тел.: 0721/66 110; 0721/66 111; 0721/66 112

kostinbrod_ou_vlevski@abv.bg

Второ ОУ „В. Левски“ – тел.: 0721/66 220; 0721/66 221; 0879 29 78 59
kostinbrod_2ou@abv.bg

/с допълнителни следобедни занимания по желание на родителите/

ОУ „Отец Паисий“, с. Петърч – 07116/20 33; kost_pet@abv.bg

Записването в подготвителните групи в училищата става на място извън общото класиране за детските градини. Заниманията в полудневните групи са безплатни.

707 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ