Служителите на МВР в община Костинброд през последните години активно противодействат на престъпността и добрата съвместна работа между двете институции е доказана в многобройни акции и дейности, отразени в множество медии.

Заеманата достойна професионална и гражданска позиция от служители на РУ- Костинброд е високо морално оценявана не само от ръководството на община Костинброд, но и от граждани, чиито права са били засягани по различни поводи и в различни ситуации. След проведени специализирани полицейски дейности в изключително кратки срокове извършители на деяния са откривани и санкционирани по надлежния законов ред.
Във връзка с предстоящия професионален празник на служителите на МВР – 5 юли, засвидетелстваме уважение и респект към изпълнения професионален дълг на началника на РУ-Костинброд – Главен инспектор Александър Нецов. Кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, удостои главен инспектор Нецов с почетен плакет за проявен висок професионализъм в изпълнение на служебните си задължения!
11969 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд изказва своята искренна благодарност към ръководството и служителите на РУ – Костинброд за взаимното сътрудничество и активна дейност