Уважаеми госпожи и господа,
Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) има удоволствието да Ви покани на 06 юли 2021 г. (вторник) от 11:00 часа на информационна среща на тема: „Новите възможности за европейско финансиране през програмен период 2021-2027“. В рамките на информационната среща експертите ще представят проект на Споразумение за партньорство на Република България – националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г., новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година, както новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ). Поканени са всички заинтересовани страни, потенциални бенефициенти по програмите.

Срещата ще се проведе в гр. Костинброд, в сградата на Народно читалище „Иван Вазов – 1947“, пл. „Иван Вазов” № 1.

Участието в събитието е напълно безплатно. По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

Приложено можете да откриете програма на събитието.

С уважение,
ЕКИП НА ОИЦ-СОФИЯ

Информационна среща на ОИЦ – София в община Костинброд

Изнесена приемна на ОИЦ – София в община Костинброд

Програма на събитието

 

477 посещения общо 2 посещения за деня
Информационна среща на тема: „Новите възможности за европейско финансиране през програмен период 2021-2027“