12 броя са новите подземни контейнери за битовите отпадъци в междублоковите пространства и квартали на град Костинброд. Системата за сметосъбиране започна през 2019 година като продължава да се надгражда и през 2021г. Системата за заместване на бобърите с новите подземни съоръжения перфектно се интегрира в градска среда, като намалява замърсяването с боклуци в междублоковите пространства и в кварталите, където домакинствата нямат отделни съдове за съхранение на отпадъците /персонални кофи/ или има проблем с нерегламентирани сметища.

Целта на община Костинброд е през следващата година да завърши изграждането на новата и модерна система за сметосъбиране, с европейски изглеждащи и функциониращи нови съоръжения. Община Костинброд няма да спре и ще продължава да се бори срещу неморалното и нерегламентирано изхвърляне на боклуци от наши съграждани като изгражда нови и модерни системи за събиране и съхранение на отпадъците. Вече градът ни ще бъде по – чист, по- зелен и по- приятен за живот , за нас и нашите деца.

12395 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд продължава поставянето на подземни контейнери за смет