ЗАПОВЕД № РД-05-258 от 22.07.21г. на кмета на община Костинброд нарежда:
1. За времето от 09:00ч. на 25.07.21г. до 11:00ч. на същия ден да се преустанови движението на МПС-та, в частта на улица „Хан Аспарух“ в с. Петърч от кръстовището й с улица „Капитан Петко Войвода” до кръстовището й с улица „Кокиче“, като за движение ще се пропускат само служебни автомобили на Общинска администрация – Костинброд и автомобили със специален режим на движение, съгласно приложена схема.
2. Във връзка с т.1 от настоящата заповед, определям обходен маршрут за движение на МПС-та по улица „Капитан Петко Войвода” и улица „Шопска комуна“ в двете посоки.
12594 посещения общо 1 посещения за деня
До жителите на село Петърч