Забранява се движението по участъка от Общинската пътна мрежа на територията на град Костинброд, на ул. „Петър Берон” в участъка между кръстовището й с ул. „Момчил войвода“ и кръстовището й с ул. „Обединена“, на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника.

6852 посещения общо 1 посещения за деня
Заповед №РД-05-288/23.08.2021