УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.8 и чл.13  от Закона за регионално развитие и чл. 19 и чл.20 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие  отправям настоящата покана до местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услугите на територията на община Костинброд  за обществено обсъждане на предложение на Проект на „План за интегрирано развитие на община Костинброд за периода 2021-2027г.“

Обсъждането ще се проведе на 31.08.2021 г. /вторник/ от 14.00 часа присъствено в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947” гр. Костинброд  /, при спазване на противоепидемичните мерки, в случай на промяна поради   епидемичната обстановка   COVID-19 ще бъде побликувана допълнителна информация за мястото на провеждане/.

Покана за обществено обсъждане

Програма за реализация

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

954 посещения общо 4 посещения за деня
П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2021-2027г.