МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Указания за провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., в условията на обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с СОVID-19.

Указания преброяване
3954 посещения общо 1 посещения за деня
Указания за провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.