Днес, 27 август 2021 г., в малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947“ се състоя дискусия, в която участие взеха кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, зам.-кметът г-н Александър Ненов, всички кметове на населени места от общината, председателят на общински съвет- Костинброд, д-р Атанас Тенев и общинските съветници г-н Игнат Гюров и г-н Валентин Делчев, служители на общинска администрация и граждани.
От страна на ЧЕЗ в дискусията участваха г-н Васил Василев – директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България и екипът, поддържащ мрежата в община Костинброд.
По време на срещата бяха обсъдени спешни и неотложни проблеми от общ интерес, проблеми с честото прекъсване на електричеството и дългите периоди, в които липсва захранване!
В това число и проблемът с присъединяване на нови потребители, поради динамично развиващата се и разрастваща община!
Представителите на ЧЕЗ отговориха на всички въпроси за прекъсвания на електрозахранването, които са породени от аварии, лоши атмосферни условия или планови прекъсвания.
По време на дискусията беше повдигнат въпроса за ниското напрежение и честите примигвания на тока в ранните часове по селата.
Бяха дадени разяснения относно доставянето на нови табла, проверката на електромери, наклонени стълбове и кастрене на дървета, където е нужно.
От ЧЕЗ уверяват, че електроразпределителната мрежа в община Костинброд е в добро състояние, всяка година се подменят кабели – подземни и въздушни.
От ЧЕЗ – България обещаха всеки един сигнал да бъде разгледан и решен!
9623 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд и ЧЕЗ Разпределение организираха обща работна среща за решаване на натрупалите се проблеми с електрозахранването, честите прекъсвания, сигнали и жалби от граждани на общината