Кметът и заместник кметът бяха поканени на среща в неформална обстановка от Милорад Йевдович – основател и директор на Купусиада /фестивал на Зелето в село Мърчаевци/. Г-н Йевдович е и дългогодишен общински съветник в община Чачак!
Село Мърчаевци се намира в Централна Сърбия, населението към този момент наброява 4 хиляди души . Фестивалът на Зелето се провежда от 2003г. всяка трета седмица на месец септември. “Купусиада” продължава три дни и привлича над 150 хиляди посетители.
По време на срещата се присъединиха и народните представители от парламента на Република Сърбия,представляващи региона на Чачак , г-жа Милица Дачич и г-жа Биляна Яковлевич.
Поканата от страна на домакините от с. Мърчаевци е с цел предстоящи дейсности и побратимяване на с. Петърч – нашата “столица” на зелето и с. Мърчаевци. Идеята на домакините и представителите на община Костинброд е запазване на традициите в регионите, промотиране на екологичното земеделие и съхраняване на традиционните сортове зеле!
С народните представители от парламента на Република Сърбия, бяха обсъдени изпълняваните и бъдещи проекти на община Костинброд със сръбски общини по трансгранично сътрудничество и обмяна на добри практики.
Г-н Трайко Младенов подари рекламни материали на община Костинброд на домакините, както и Кукли в български народни носии на двете дами от парламента на Република Сърбия.
С проведената среща в с.Мърчаевци,община Чачак се даде началото на едно бъдещо партньорство и приятелство свързано от зелето.
В Сърбия, когато си купуваш зеле, знаят най-доброто е от с.Мърчаевци, в България всички знаят, най-доброто зеле е от с.Петърч.
11471 посещения общо 1 посещения за деня
Кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов и зам. кметът г-н Александър Ненов, заедно с екип от служители на общинска администрация Костинброд, по покана на Милорад Йевдович посетиха с.Мърчаевци, община Чачак, Република Сърбия