z109
1037 посещения общо 2 посещения за деня
Заповеди за провеждане на публично оповестени търгове и конкурс, за отдаване под наем на недвижими имоти-общинска собственост