Временна организация на движението в двете платна за движение по общински път SFO1400 /II-81/ Костинброд-граница общини (Костинброд-Божурище) – Пролеша – Хераково /SFO3024/, от км. 4+300 до км. 4+750 /от ТИР паркинга до централния вход на завода за производство на газирани напитки на „КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД за извършване на ремонтни дейности на пътното платно, за периода от 09.00 часа на 12.10.2021 година до 09.00 часа на 26.10.2021 година, съгласно приложена схема.

Заповед

6156 посещения общо 1 посещения за деня
Заповед №РД-05-341 от 08.10.2021