За времето от 17:00 часа до 19:00 часа на 15.12.2021 година, както и на 18.12.2021г. за времето от 10.00ч. до 13.00ч. да се преустанови движението на МПС по улица „Охрид“ в участъка между улица „Обединена“ до улица „Надежда“.
👉За посочения по – горе период от време упоменатия пътен участък се обособява, като пешеходна зона. Единствените МПС, които се допускат да преминават през определената пешеходна зона са автомобили със специален режим на движение и Автомобили на ОбА – Костинброд .
👉В съответствие с т.1 от настоящата заповед, се забранява паркирането на МПС по улица „Охрид“ в участъка между улица „Обединена“ до улица „Надежда“ и всички подстъпи водещи до гореспоменатите участъци.
👉Обособява се зона за паркиране на моторни превозни средства /МПС/ за гостите и участниците на празничната програма и коледния базар в свободната площ намираща се в района на ЖП-Гара Костинброд, както и по ул. „Охрид“ в участъка между ул. „Надежда“ и ул.“Никола Й. Вапцаров“.
👉Във връзка с т.1 и т.4 от настоящата заповед , за посочения период от време се определя обходен маршрут за движение на МПС-та в централната градска част на град Костинброд , както следва : от улица „Обединена“ по улиците : улица „Славянска“, улица „Христо Ботев“, улица „Георги С. Раковски“ и ул. „Надежда“. Забранява се паркирането на МПС – та на уличните платна и тротоарните площи по обходния маршрут.
889 посещения общо 1 посещения за деня
ЗАПОВЕД РД-05-434 от 09.12.2021г.