През град Костинброд ще преминава скоростен влак /надземно метро/, който ще обслужва нуждите на гражданите в общините на Запад от София. Влакът ще има връзка с метростанции в София, а за обслужване на гражданите на община Костинброд ще бъде изградена нова ЖП гара.
Проектът е изключително важен за общините: Костинброд, Сливница и Драгоман и е свързан с очакваните европейски инвестиции в Република България, заложени преди няколко години и с краен срок за реализация 2024 година.
Крайната дата за изграждането на отсечка Волуяк-Костинброд- Драгоман е 28.12.2024 година.
Главната цел е модернизацията на железопътната инфраструктура в съответствия с изискванията на Европейския съюз №1315/2013 за TEN-T “основна” мрежа.
10793 посещения общо 1 посещения за деня
В ход е така важният проект за община Костинброд: 👉 “Модернизация на жп линия София-Драгоман-Сръбска граница, участък Волуяк-Драгоман”, обект “Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк-Драгоман”