Всички гости бяха поздравени от заместник-кмета на община Костинброд – инж. Теодора Гогова. Празничното събитие откри г-жа Цветанка Павлова – председател на ПК “Кавака“ като пожела здраве, дълголетие и всяка баба да отгледа по минимум 4 внучета и още толкова правнучева.

Присъстващите жени и членoве от пенсионерски клуб „Кавака“ са ваксинирани, даже някой с бустерни дози. Това им дава надеждата да започват отново да се събират и да си организират отпразнуването на весели празници, какъвто е Бабинден.

Честит празник на всички баби!

Бъдете здрави и продължавайте да бъдете заедно! Обменяйте опит и бъдете за пример!

18313 посещения общо 1 посещения за деня
На 21.01.2022 г. в Първи район, гр.Костинбрид, пенсионерите от клуб “Кавака” отбелязаха „Бабинден”