На 25 февруари в малък салон на НЧ „Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд, бе представен проектът „Активни граждани за енергийно независими общини“.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

На събитието присъстваха кметът на Община Костинброд, г-н Трайко Младенов, председателят на АБГР Ергин Емин, председателят на БЕМФ Иван Хиновски, Изпълнителният директор на ИПУРИ Цвета Димитрова, служители от Общинска администрация – Костинброд и граждани.

Проектът стартира изпълнението си с провеждане на изследвания за оценка готовността на гражданите за участие в Зеления преход.

Водеща организация на проекта е „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/, член на която е и община Костинброд.

Партньори:

„Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/;

„Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/;

B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

638 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд стартира проект АГЕНО „Активни граждани за енергийно независими общини“ – АГЕНО