С ръчно изработени мартеници на базара се включиха Дневен център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа “Промяна”, Център за социална рехабилитация и интеграция “Надежда”, Първо ОУ “Васил Левски”, Второ ОУ „Васил Левски“, СУ „Д-р Петър Берон“, Български Червен кръст- Костинброд и Български Младежки Червен кръст- Костинброд. Сред участниците на базара бяха Денислав Тодоров с картини и картички, и Виолета Тодорова с изработени мартеници за благотворителната кампания на Калоян, за която Общинска администрация даде своята подкрепа.

Утре базарът продължава! Заповядайте от 11.00 часа.

530 посещения общо 1 посещения за деня
Традиционният мартенски базар се проведе пред общинска администрация- Костинброд