Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, заедно с председателя на Общински съвет – Костинброд, д-р Атанас Тенев, зам.-кметът на община Костинброд, г-н Александър Ненов и секретарят на община  Костинброд, г-жа Валя Иванова, посрещнаха г-н Иван Иванов  и г-жа Мая Цанова в сградата на общинска администрация.

В кабинета на кмета бяха обсъдени важни за община Костинброд инфраструктурни проекти, казуси и проблеми. Пред Областния управител кметът на община Костинброд лично представи бъдещите големи инфраструктурни проекти, които ще се реализират на територията на общината.

Беше показан проектът на скоростния път, който ще свързва Северната скоростна тангента с магистралата за Калотина, трасето, което преминава през община Костинброд и всички изключително важни пътни връзки, за които екипът на общината се е преборил през годините. Обсъдено беше и стратегически важното изграждане на т.н “външно метро” SBAN, важността и значението на модернизация на железния път и бъдещите нови гари в град Костинброд и с. Петърч.

Г-н Трайко Младенов, заедно с неговия екип предадоха на Областния управител няколко важни писма, с молба за съдействие пред ресорните министерства. Едно от тях е за детската градина, намираща се между индустриалната зона и животновъдния институт. Идеята е с подкрепата на бизнеса имотът и сградата, които са държавна собственост, да бъдат прехвърлени на община Костинброд, която от своя страна заедно с бизнеса да кандидатства по проект и детската градина да отвори врати, за да поеме децата на работещите служители от бизнес зоната.

Друг важен казус е имот, намиращ се в бившето ИЗР. Част от имота не се използва от години, занемарен и недобре стопанисван. Мечтата на  общинска администрация, както и на всеки един жител от града, е да разполагаме  с градски парк. Точно този имот, в който се намират различни столетни иглолистни и широколистни дървета би бил един невероятен парк на града. В близост до късноримска резиденция „Скретиска“, с изградена инфраструктура като алеи за каране на колело, пейки и зони за отдих – той би се превърнал в идеално място за почивка със семейството в почивните дни.

Важна преписка и с молба за съдействие е създаването на няколко нови защитени територии, чиято основна цел е опазване на природата и развитие на туризма. Г-н Младенов сподели намерението на общинска администрация, пътят при Беледие хан /старият път на Ломско шосе/ да бъде прекатегоризиран от II-ра на IV-та категория и по този начин да се превърне в „зелен път“, който да се стопанисва и поддържа от общината. Той представи документацията с предприетите към момента действия и заяви намерения за изграждане на съпътстваща туристическа инфраструктура: кътове за отдих с информационни табла, пейки и беседки, лека инфраструктура за велотуризъм и др.

Областният управител, г-н Иван Иванов подчерта, че ръководството на община  Костинброд може да разчита на съдействие от негова страна и даде обещание да помогне за прехвърлянето на имота и сградата на детската градина в Бизнес зоната, както и лично да прегледа всички входирани писма от общинска администрация – Костинброд. Г-н Иванов подчерта, че е останал приятно изненадан от множеството проекти, по които работи община Костинброд и изключително бързото и динамично развитие на град Костинброд и прилежащите населени места.

Областният управител заяви, че с най-голямо удоволствие ще посети отново община Костинброд.

1808 посещения общо 1 посещения за деня
Областният управител на Софийска област, г-н Иван Иванов, заедно с главния секретар на администрацията, г-жа Мая Цанова, днес бяха на посещение в община Костинброд