Благодарим на всички социални работници, работещи в община Костинброд за упорития труд, усърдие и всеотдайност, които проявяват ежедневно в своята благородна професия.
Тя е не просто база от знания или реализиране на определени политики. Социалната работа е кауза, която се подчинява на принципи и съхранява общочовешките ценности на солидарност, справедливост и равнопоставеност, именно чрез инвестирането в самите хора.
Мотото, което обединява празника тази година, е: „Да изградим съвместно един нов и по-добре устроен екологичен социален свят, без да пренебрегваме никого“ с разбирането, че само с общи усилия е възможна промяна в живота на отделните личности, семействата и социалните общности.
В момента Община Костинброд предоставя социални услуги за различни уязвими групи граждани. Сред тях са център за работа с деца на улицата, топъл обяд за социално слаби и възрастни хора, домашен социален Патронаж, център за социална рехабилитация и интеграция, център за обществена подкрепа и възстановяващ център за деца с онкохематологични заболявания.
Благодарим Ви!
4163 посещения общо 1 посещения за деня
Всяка година третият вторник на март се отбелязва по цял свят като Ден на социалната дейност и социалния работник.