ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
Относно: ПОВИШАВАНЕ ЦЕНИТЕ НА БИЛЕТИТЕ.
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ,
Във връзка с постъпило предложение от превозвачите, Община Костинброд Ви уведомява, че от 16.03.2022г. /сряда/ следва актуализиране цените на билетите. Промяната е във връзка повишение цената на горивата.

Цените на билетите по автобусните линии от квотата на община Костинброд са както следва:

ЦЕНОВА ЛИСТА ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ – КВОТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

АВТОБУСНА ЛИНИЯ

НОВА ЦЕНА

СОФИЯ – ПЕТЪРЧ

2,50 лв.

СОФИЯ – ДРАГОВИЩИЦА

2,50 лв.

СОФИЯ – ЧИБАОВЦИ

4,00 лв.

СОФИЯ – ДРЪМША

4,00 лв.

СОФИЯ – ГРАДЕЦ

3,00 лв.

СОФИЯ – БЕЛИДИЕ ХАН

3,50 лв.

СОФИЯ – ЦАРИЧИНА

4,00 лв.

СОФИЯ – КОСТИНБРОД

2,00 лв.

СОФИЯ – ОПИЦВЕТ, БЕЗДЕН, БОГЬОВЦИ

3,00 лв.

КОСТИНБРОД – ЧИБАОВЦИ

3,00 лв.

КОСТИНБРОД – БЕЛИДИЕ ХАН

2,50 лв.

КОСТИНБРОД – ДРЪМША

3,00 лв.

КОСТИНБРОД- ЦАРИЧИНА

3,00 лв.

КОСТИНБРОД – ГРАДЕЦ

2,00 лв.

КОСТИНБРОД – ПЕТЪРЧ

1,50 лв.

ПЕТЪРЧ – ОПИЦВЕТ, БЕЗДЕН, БОГЬОВЦИ

1,50 лв.

КОСТИНБРОД- ДРАГОВИЩИЦА

1,50 лв.

КОСТИНБРОД- ОПИЦВЕТ, БЕЗДЕН, БОГЬОВЦИ

2,00 лв.

ВЪТРЕШНИ ЛИНИИ

1,20 лв.

5072 посещения общо 2 посещения за деня
ВАЖНО !!! ОТНОСНО: ПОВИШАВАНЕ ЦЕНИТЕ НА БИЛЕТИТЕ