Делегацията в състав г-н Трайко Младенов-кмет на община Костинброд, заедно с инж. Теодора Гогова- зам.-кмет на община Костинброд, г-н Димитър Георгиев – Ръководител на Общински Инспекторат и г-жа Симана Марковска – представител на Югозападното Сдружение на общините проведоха работна среща с представители на местната власт на община Рожнява.

Общината в Словакия е около 20 хиляди души и се намира в непосредствена близост до словашко – унгарската граница. Освен обменената информация, относно начина на функциониране на двете общини, капиталовите им програми и разпределението на бюджетите, представителите на двете общини обсъдиха и какви инициативи имат в областите на образованието, културата, спорта и социалната дейност.

Кметът на община Костинброд, г-н Младенов и зам.-кметът на словашката община – г-н Michal Drengubiak обсъдиха идеи и възможности за бъдещи съвместни проекти.

11141 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, 24.03.22г. делегацията от община Костинброд посети община Рожнява в Словакия