Днес, 23.03.22г., Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, заедно с инж. Теодора Гогова- зам.-кмет на община Костинброд, г-н Димитър Георгиев – Ръководител на Общински Инспекторат и г-жа Симана Марковска – представител на Югозападното Сдружение на общините са конференция по програма “Европа за гражданите”.

На конференцията участват всички държави, сред които и Република България, с участието на община Костинброд.
Всички държави и съответните общини от тях презентират постижения в европейските проекти, реализирани или в момента реализиращи се трансгранични проекти.
Конференцията започна с откриване от Szabolcs Szalai- кмет на община Бюкабрани /Bükkabrany/.
Кметът на унгарската община презентира минната промишленост в нея, намерените археологически забележителности, възможностите в балнеолечението и използването на слънчевата енергия за търговски и жилищни сгради.
На конференцията присъства и се изказа областният управител Beata Lupkovics.

Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, презентира прогресът на трансграничните отношения между общини от различни държави. Той разказа за проекта между Костинброд и Салеми, район Сицилия, Италия – “Младите хора обсъждат бъдещето на Европа”, както и многото проекти между община Костинброд и сръбски общини.

 

 

На конференцията всички общини и образователни институции от държавите участници по проекта презентираха добри практики, трансгранични проекти, специфики и посоки за развитие на общините, които представляват.

6330 посещения общо 1 посещения за деня
Продължават срещите на община Костинброд в Унгария по програма “Европа на гражданите”