Във връзка с получено писмо с вх.№ 04.05-121/15.04.2022г. в Общинска Администрация Костинброд и на основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника Ви уведомяваме, че на:

04.05.2022г. в град Костинброд от 09:30 – 12:00 часа пред Пункт за ГТП, кв.Маслово ще има представители на Областна дирекция „Земеделие“ – София област за провеждане на годишни технически прегледи.

На същата дата да се явят и собственици на нерегестрирани и новозакупени машини.

Общински инспекторат – Костинброд

15103 посещения общо 2 посещения за деня
У В Е Д О М Л Е Н И Е за провеждане на годишни технически прегледи