354 посещения общо 1 посещения за деня
ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ 106.886, НАХОДЯЩ СЕ В КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН НА СТРОИТЕЛЕН ПОЛИГОН НА С.ДРЪМША, МАХ. „ПАРАЛЪЖОВЦИ“, ОБЩ. КОСТИНБРОД