1️⃣ За времето от 16:00 часа до 21:00 часа на 02.08.2022 година, се преустановява движението на МПС в участъка между о. т. 63 до о. т. 54 в с. Безден,
2️⃣ За посочения по – горе период от време упоменатия пътен участък се обособява като пешеходна зона. Единствените МПС, които се допускат да преминават през определената пешеходна зона са автомобили със специален режим на движение, Автомобили на ОбА – Костинброд и автомобили на живущите на съответните улици.
3️⃣ В съответствие с т.1 от настоящата заповед, се забранява паркирането на МПС в участъка между о. т. 63 до о. т. 54 на с. Безден
4️⃣ Във връзка с т.1 от настоящата заповед, за посочения период от време да се използва обходен маршрут през о. т. 64-о.т. 65-о.т. 48-о.т. 47 за придвижване на МПС-та в централната част на с. Безден.
5️⃣ Забранява се паркирането на МПС – та на платната за движение и тротоарните площи по обходните улици.
427 посещения общо 1 посещения за деня
З А П О В Е Д № РД-05-200, гр. Костинброд, 29.07.2022г.