На общинския язовир в кв. Маслово е премахната блатната растителност, заемаща голяма част от водното огледало на язовира.
С премахването на растителността е осигурен достъпът за любителски риболов на посещаващите язовира.
Напомняме, че в началото на месец септември язовирът беше зарибен с над 300 кг люспест шаран.
Пожелаваме на рибарите хубави и слънчеви месеци и наслука!
12398 посещения общо 2 посещения за деня
Над 350 метра са почистени от Северния бряг на язовир Маслово