Община Костинброд организира обучение на членовете на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за Народни представители на 02 октомври 2022 г., в големия салон на Народно читалище „Иван Вазов-1947“ гр. Костинброд. Обучението бе задължително за председателите, заместник председателите и секретарите на секционните избирателни комисии.

Обучението се извърши от представители на Районната избирателна комисия – София област. В залата присъстваха Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОSСЕ). Това е най-голямата световна междуправителствена организация в областта на сигурността, която включва всички страни от Европа, САЩ и Канада и ОНД. Мандатът й включва контрол над въоръжаването и утвърждаване на човешките права, свободата на пресата и честните избори.

2653 посещения общо 1 посещения за деня
На 27 септември се проведе ОБУЧЕНИЕ НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА