На 27.09.22г. Компанията Ресор ООД организира уъркшоп на техника, по случай разширяване на производствената база и 30-та годишнина от основаването си. Работата на компанията е прераснала в регионален лидер в областта на производството на общинско оборудване, необходимо за безупречна чистота с цел опазване на околната среда. Положителният и успешен бизнес, също така се характеризира и с увеличаване обема на производство всяка година. Много български фирми използват услугите на Ресор ООД като модифицират и надграждат специализирана техника за сметоизвозване, сметосъбиране и почистване на обществените места.

По покана на директора на компанията, г-н Бранислав Михайлович и кметът на община Гаджин хан, Република Сърбия, г-н Милислав Филипович, ръководството на община Костинброд, в лицето на кмета на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, заместник-кметът г-н Александър Ненов и кметът на село Голяновци, г-н Симеон Спасов посетиха откриването на нов производствен завод към компания „Ресор“ ООД.

Директорът на компания „Ресор“ ООД е запознат с община Костинброд и я е посещавал по време на трансграничен проект между община Костинброд и община Гаджин хан. Самата компания се намира в сърцето на град Гаджин хан. Поради близостта си,  производствените мощности и качеството от услугите на Ресор ООД, се възползват много български фирми.  Дружествата, които поддържат сметоизвозването и сметопочистването в община Костинброд също използват техника от сръбската компания.

Целта на посещението на делегацията от община Костинброд е бъдещи партньорски отношения и модифициране на съществуваща техника. Община Костинброд сътрудничи много успешно с пограничните общини в Република Сърбия. През годините е реализирала не малко трансгранични проекти, като към момента точно с община Гаджин хан се реализира много важен спортен проект.

Г-н Трайко Младенов разговаря с кмета на община Гаджин хан, г-н Милислав Филипович, за финализирането на съвместния проект между двете общини: Проект ” SPORT TOURISM – OUR COMMON FUTURE” /”Спортния туризъм – наше общо бъдеще“/, финансиран по ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия. Проектът включва изграждане на мултифункционален закрит спортен комплекс в град Костинброд и плувен басейн в с. Душник, община Гаджин Хан, като така ще се създадат благоприятни условия за съвместни спортни дейности и практикуване на спортен туризъм в регионите на двете общини.

На откриването на новите производствени бази присъстваха и представители на дипломатическата мисия на Република България, кметове на общини в Република България, строителни фирми и компании от България и Сърбия.

Тъй като опазването на околната среда е един от приоритетите на община Костинброд, ръководството придава особено значение на адекватното третиране на отпадъците, генерирано в производствения процес и желае постоянното обновяване на техника и опознаване на нови тенденции.

14661 посещения общо 1 посещения за деня
Продължават силните срещи на община Костинброд със сръбски общини