ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до детско заведение, респективно учебно заведение и обратно в най-близкото населено място на територията на Община Костинброд до края на календарната 2014 година“ с две обособени позиции:  Обособена позиция №1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължителна подготовка в детско заведение в най-близкото населено място на територията на община Костинброд“.  обособена позиция №2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет годишна възраст до училище в най-близкото населено място на територията на община Костинброд“

Уникален ID № 00035-2013-0006 в регистъра на АОП.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

02.12.2013
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СРОКОВЕТЕ

21.04.2015
Информация за изпълнение на ОП 1

Информация за изпълнение на ОП 2

Информация по преписка в АОП за ОП

 

3927 посещения общо 1 посещения за деня
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА