181 посещения общо 1 посещения за деня
На 12.01.2023 г. община Костинброд подписа договор с Фонд „Социална закрила“ за изпълнение на проект по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“.