Днес се състоя Конференция на Euronews Bulgaria „Инвестиции и развитие на Костинброд“. Форумът, организиран от „Euronews Bulgaria” с партньорство община Костинброд, имаше за цел да събере на едно място всички заинтересовани страни за обсъждане на актуални въпроси, решения и тенденции в развитието на бизнеса, имотния пазар и инфраструктурата на града, и цялата община. Участие в днешното събитие взеха над 100 представители на бизнеса и индустрията.

На днешната конференция присъстваха г-н Никола Стоянов- Министър на икономиката и индустрията, г-н Трайко Младенов – кмет на Община Костинброд, д-р Атанас Тенев- Председател на Общински съвет-Костинброд, общински съветници, инж. Габриела Трайкова и инж. Теодора Гогова –зам.-кметове на община Костинброд, Бизнесът в община Костинброд, служители от общинска администрация-Костинброд и граждани.

Модератор на телевизионната продукция бе г-н Николай Лефеджиев – водещ в телевизия Euronews Bulgaria.

Форумът „Инвестиции и развитие на Костинброд“ бе разделен на три модула, като в първия модул се изказаха министър Никола Стоянов и кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов.

Реализираните инвестиции в района на община Костинброд са над 200 млн. лева, а отделно от тях около 100 млн. лева е вложил в своята производствена база един от най-големите работодатели в България – “Кока-Кола ХБК България”, стана ясно по време на събитието. В ход са и нови проекти на стойност 52 млн. лева, които ще отворят допълнителни работни места. В тази връзка министър Стоянов заяви, че Министерството на икономиката и индустрията има готовност да подкрепи община Костинброд за провеждане на трудови борси или информационни събития, на които да бъдат представени възможностите за трудова реализация в района.

„Това се превръща в един от производствените центрове на региона, поради големия инвеститорски интерес, в общината се обособяват няколко индустриални зони“, коментира Никола Стоянов. Икономическият министър подчерта, че вписването им в Регистъра на индустриалните паркове ще даде нови възможности за финансиране в бъдеще и призова компаниите да предприемат тази административна стъпка. „Това няма да породи задължения към вас, а ще ви даде нови възможности за развитие“, обясни Стоянов.

По думите му общината се превръща във все по-силен притегателен център за хора от целия регион, а ускореното икономическо развитие е причина до тук за работа ежедневно да пътуват дори и българи от граничните райони в Сърбия.

По време на събитието министър Никола Стоянов отговори на въпроси на представителите на бизнеса, свързани с въвеждането на еврото, подобряването на транспортната свързаност, енергийните доставки и др.

Кметът на община Костинброд поздрави всички представители на бизнеса на територията на общината. Г-н Трайко Младенов, заяви: „Добрият диалог и конструктивна работа между Бизнеса, община Костинброд и Общински съвет-Костинброд ни прави силни заедно! Мога спокойно да кажа, че община Костинброд е от най- бързо развиващите се общини в България! Благодаря на министъра, че днес е тук сред нас, че има диалог между министерство на икономиката и индустрията с Бизнеса на територията на община Костинброд!“

Във втория модул се разисква темата „Развитие на инфраструктурата, транспорта и екологията в Костинброд и региона“

От сцената се изказаха д-р Атанас Тенев- Председател на Общински съвет – Костинброд, г-жа Анна Радовска – Общински съветник, г-н Димитър Григоров – Общински съветник и инж. Габриела Трайкова- зам.-кмет “Устройство на територията, общинска собственост и екология” на Община Костинброд.

В третия модул „Инвестиции и бизнес възможности в Костинброд и региона“ се изказаха инж. Теодора Гогова- зам.-кмет “Икономическо развитие и инженерна инфраструктура” на Община Костинброд, Милена Завалова- Директор Производствен център на Кока-Кола ХБК България в Костинброд, Светлин Николчев- Управител на „Ролпласт“ и Емануил Скарамагас- Изпълнителен директор на Интерион АД (Завод за производство на течен шоколад Nucrema).

Община Костинброд изказва благодарност към Телевизия Ewuronews за организирания форум, към Министерство на икономиката и индустрията за подкрепата и към Бизнесът на наша територия за все по сериозните инвестиции и създаването на работни места.

7951 посещения общо 1 посещения за деня
Конференция на Euronews Bulgaria „Инвестиции и развитие на Костинброд“. Едни от най-големите фирми в България, развиващи дейността си на наша територия обсъдиха бъдещите бизнес проекти и инвестиции.