Днес, 01.02.2023г. Президентът на Република България, Румен Радев и Президентът на Република Сърбия, Александър Вучич пристигнаха в село Голяновци, община Костинброд за откриването на строителството на междусистемната газова връзка България – Сърбия.

Президентът Румен Радев и държавният глава на Сърбия Александър Вучич пристигнаха за откриването на специализираните строителни дейности по изграждане на междусистемната газова връзка „България – Сърбия“ (Gas Interconnection Bulgaria – Serbia, IBS).

В село Голяновци, община Костинброд двамата държавни глави проведоха среща.

На официалното събитие присъстваха кметът на община Костинброд, Трайко Младенов, кметът на село Голяновци, Симеон Спасов, кметът на район „Връбница”, София – Младен Младенов, министрите на енергетиката на двете страни Росен Христов и Дубравка Джедович, генералният директор на „Сърбиягаз“ Душан Баятович, изпълнителните директори на „Булгартрансгаз“ и „Главболгарстрой“ Владимир Малинов и Калин Пешов, Посланикът на Република Сърбия в Република България Н.Пр. Желко Йович, зам.-кметът на Столична община Дончо Барбалов, ангажирани с реализацията на проекта, както и началник отдел Финансиране на проекти за енергия и възобновяема енергия по Механизма за свързване на Европа в CINEA Беатрис Кода.

Междусистемната газова връзка „България-Сърбия“ ще бъде с обща дължина около 170 км от Нови Искър, Република България до Ниш, Република Сърбия, преминавайки през територията на община Костинброд. След изграждането ѝ газовата връзка ще бъде с капацитет до 1,8 млрд. м3/г. с възможност и за реверсивен поток. Газопроводът е проект от общ интерес за Европейския съюз, финансиран от Механизма за свързване на Европа.

Газовата междусистемна връзка България-Сърбия (IBS) се предвижда като реверсивна връзка, която ще свързва националните газопреносни мрежи на Република България и Република Сърбия. Освен полагането на тръбите, предстои да се изградят две автоматични газорегулиращи станции, една газоизмервателна станция при Калотина и две газови отклонения при Сливница и Драгоман.

Проектът за междусистемна газова връзка на територията на България се реализира от „Булгартрансгаз“ ЕАД на основание подписаната през май 2018 г. съвместна декларация между българската и сръбската страна относно изграждането на газовия интерконектор.

Фирмата- изпълнител е „Главболгарстрой“, която спечели обществената поръчка за изграждането на интерконектора.

Реализацията на проекта се ръководи от държавното дружество „Булгартрансгаз“, което след това ще оперира интерконектора.

Газовата връзка със Сърбия е залог за бъдещето и израз на волята на нашите страни не само да развиваме двустранните отношения, но заедно да градим визия за общо европейско бъдеще, основано на солидарност, взаимно доверие и подкрепа, иновативни подходи и нови технологии. Това заяви президентът Румен Радев по време на откриването на специализираните строителни дейности по изграждане на междусистемната газова връзка „България-Сърбия“ (IBS) на българска територия. В събитието участва и президентът на Република Сърбия Александър Вучич. Двамата държавни глави проведоха среща в рамките на събитието, на която бяха обсъдени въпроси от дневния ред на двустранните отношения, последващото задълбочаване на свързаността и насърчаването на икономическия обмен, туризма и връзките между гражданите на двете страни, българското национално малцинство и развитието на добросъседски отношения.

Българският държавен глава посочи, че изграждането на междусистемната газова връзка има стратегическо значение и е важна стъпка в задълбочаването на партньорството със съседна Сърбия, като това допринася за развитието на целия регион. Президентът открои ползотворното сътрудничество с Европейската комисия, което води до взаимни ползи не само за България и Сърбия, но и създава реална диверсификация и сигурност на доставките за Югоизточна Европа. С реализацията на проекта България получава разширен достъп до европейските пазари, а Сърбия ще получи достъп до нови източници на газ чрез Южния газов коридор и терминалите за втечнен газ в Егейско море, благодарение на наскоро въведения в експлоатация интерконектор между България и Гърция, както и споразумението на страната ни с Турция за достъп до техните терминали за втечнен газ.

„Разширеното сътрудничество води до повече възможности, по-големи количества газ и за индустрията, и за домакинствата, спад на цените, по-чиста околна среда, намалени въглеродни емисии и по-устойчива икономика“, заяви президентът Румен Радев. Той открои активната роля на страната ни за енергийна свързаност в региона, както и като надежден партньор за пренос на природен газ и като доставчик на електрическа енергия. България е третият най-голям нетен износител на електрическа енергия в Европа и именно страната ни беше инициатор на предложенията към Европейската комисия за оказване на помощ за стабилизиране на енергийните системи на Западните Балкани. „При доброто сътрудничество между нашите страни можем заедно да преговаряме и да постигаме по-добри цени и условия“, посочи държавният глава. Румен Радев изрази очакването си предвиденият срок за строителните дейности да бъде спазен и до края на настоящата година газовият интерконектор между Сърбия и България да бъде завършен.

Президентът Александър Вучич изрази удовлетворението си от това, че България и Сърбия реализират голям общ проект като газова връзка между двете страни, която е от голямо значение не само за двете държави, а и за нашия регион. „България е добър и сигурен приятел не само в добри, но и в трудни времена“, подчерта президентът Вучич.

Благодарение на метната власт и ГБС в село Голяновци се построи строителна площадка, на която ще бъде позиционирана нужната техника за полагането на тръбите на газовата връзка.

 

 

 

7335 посещения общо 2 посещения за деня
Президентът на Република Сърбия, Александър Вучич, заедно с Президента на Република България, Румен Радев дадоха началото на строителните дейности по изграждането на междусистемна газова връзка “България-Сърбия” в село Голяновци, община Костинброд