Пресконференцията започна от 10:30 часа в малкия салон на НЧ “Иван Вазов – 1947”, гр. Костинброд.

Целта на проекта е осигуряване на подкрепа в домашна среда на 90 лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. С изпълнението на проекта ще се даде възможност да бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации на 90 потребители на територията на община Костинброд.

Събитието бе водено от г-н Александър Ненов – заместник-кмет на община Костинброд, а презентация за изпълнението на проекта представи г-жа Ивона Свиленова – ръководител на проект “Грижа в дома в община Костинброд”.

Присъстваха г-жа Галя Стоичкова- директор дирекция „Социално подпомагане“-гр. Костинброд, г-жа Светослава Иванова – директор ДЦРДУ-Костинброд, г-жа Жана Кръстанова – директор ЦСРИ „Надежда“-Костинброд, г-н Валери Миронов – Директор ЦОП „Промяна“- Костинброд, служители на Община Костинброд и служители на Грижа в дома.

515 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, 15.02.2023г., се организира пресконференция на проект № BG05SFPR002-2.001-0002 “Грижа в дома в община Костинброд”, по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.