Целта на анализа е планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, необходимо за разработването на Национална карта на социалните услуги, която следва да бъде приета до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд на Република България.

В хода на обсъждането бяха пояснени промените, които предстоят в социалните услуги на територията на община Костинброд, а именно, че те няма да бъдат закрити, а декомпозирани, според изискванията на Закона за социалните услуги.

От началото на следващата година се очаква насочването на потребители към социалните услуги да се извършва директно от общините, а социалните услуги да станат второстепенни разпоредители.

Със споразумение, подписано от представители на общините в Софийска област, са разпределени териториално действащите социални услуги, както и предстоящите за разкриване. Целта е по-голяма обхватност според нуждите на потребителите, които ще могат да използват социални услуги в съседни общини, според потребностите си.

На обсъждането присъстваха г-н Александър Ненов- зам. – кмет на община Костинброд, г-жа Нина Банкова- областен координатор, директори на социалните услуги, г-жа Галина Стоичкова – директор на Д“СП“ – Костинброд и служители на Д“СП“- Костинброд, служители на общинска администрация- Костинброд и граждани.

Г-н Александър Ненов подчерта, че социалните дейности са важен приоритет на община Костинброд и ежедневно се работи с цел достигане до все повече хора и задоволяване на потребностите им.

313 посещения общо 2 посещения за деня
23.02.2023г. в малкия салон на народно читалище „Иван Вазов – 1947“, се проведе обществено обсъждане на Анализ на потребностите в Община Костинброд и Предложение за планирането в Община Костинброд на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.