Днес, 30 март,  Ректорът на Университета по национално и световно стопанство, заедно с неговия екип проф. д-р Надя Миронова – Директор на Регионален център за дистанционно обучение – Хасково и Ръководител Катедра „Управление“, г-жа Гергана Кирилова- директор на Кабинета на ректора на УНСС, гл.ас. д-р Емилия Дунева-  Катедра „Управление“, Факултет „Управление и администрация“ и г-жа Десислава Паунска- ръководител отдел „Комуникация“  в УНСС посетиха общинска администрация Костинброд, както и двете гимназии на територията на общината – СУ „Д-р Петър Берон“ и ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“.

Представителите на УНСС се срещнаха с кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов, зам.-кметът на община Костинброд, г-н Александър Ненов и кметът на село Голяновци, г-н Симеон Спасов за подписване на меморандум за сътрудничество между община Костинброд и Университета за национално и световно стопанство.

„За нас сътрудничеството с УНСС ще бъде изключително полезно, защото имаме нужда от квалифицирани специалисти за общинската администрация, публичния сектор и бизнеса на наша територия” заяви кметът г-н Трайко Младенов.

В меморандума е записано, че УНСС и община Костинброд ще работят за осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от университета по Национално и световно стопанство чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи от взаимен интерес.

Двете страни ще си партнират и в подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в университета  чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от взаимен интерес, осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и други в подкрепа на доброто публично управление,  провеждане на съвместни научни прояви, обучения, конкурси.

УНСС и община Костинброд ще си сътрудничат и при съвместно кандидатстване по проекти/програми, организиране на публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение, обмен на информация и др.

Проф. д-р Надя Миронова – Директор на Регионален център за дистанционно обучение – Хасково и Ръководител Катедра „Управление“, г-жа Гергана Кирилова- директор на Кабинет на ректора на УНСС, гл.ас. д-р Емилия Дунева- Катедра „Управление“, Факултет „Управление и администрация“, г-жа Десислава Паунска- ръководител отдел „Комуникация“  в УНСС, водени от кметът на община Костинброд и зам.-кметът с ресор „Образование, социални и хуманитарни дейности“ посетиха СУ „Д-р Петър Берон „ и ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“.

Тази година кандидатстудентската кампания на УНСС има за цел да задълбочи  сътрудничеството си с общините с идеята да подкрепи професионалната ориентация на младите хора и завръщането на квалифицираните кадри по родните места.

Кандидатстудентската кампания  в УНСС в различните направления  беше презентирана на учениците от 11 и 12 клас.  Г-н Александър Евтимов – директор на СУ „Д-р Петър Берон“ и г-н Светослав Иванов- директор на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство бяха любезни домакини на презентационните срещи.

Екипът на УНСС остана приятно изненадан от материално техническата база и постоянно надграждащата се образователна инфраструктура на територията на община Костинброд.

През февруари месец Университетът по национално и световно стопанство бе домакин на изложбата „Оброчни кръстове – Дигитализация на културното наследство“, организирана от община Костинброд. Във връзка продължаване на сътрудничество в тази област  проф. Димитър Димитров, заедно с г-н Трайко Младенов,  посетиха новостроящия храм „Св. Мина“ в центъра град Костинброд. Кметът показа напредъка в строителството, уникалните стенописи и подова мозайка.

С Божието благословение се очаква храмът да бъде готов и осветен в най-скоро време. 

1290 посещения общо 1 посещения за деня
Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов и Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров подписаха меморандум за сътрудничество