Към днешна дата социалните ни центрове обслужват нуждаещи се наши съграждани в следните социални услуги:
✅Дневен център за работа с деца на улицата;
✅Грижа в дома;
✅Център за обществена подкрепа „Промяна“;
✅Домашен социален патронаж;
✅услугата „Топъл обяд“ с безплатен обяд до дома;
✅Център за социална рехабилитация и интеграция „Надежда“;
✅Асистентска подкрепа;
✅Механизъм „Лична помощ“.
За повече  информация последвайте новата фейсбук страница на Общински Социални услуги- Костинброд:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100089727926209
4557 посещения общо 1 посещения за деня
Към днешна дата социалните ни центрове обслужват нуждаещи се наши съграждани в следните социални услуги