Община Костинброд има голяма чест да обяви първата частна инсталация за зелен водород в България, която ще се изгради в нашата община. Тази важна стъпка е част от общия амбициозен план за възстановяване и постигане на целите, заложени в зелената сделка на Европейския съюз.

Инсталацията за производство на зелен водород ще бъде ключов елемент в стремежа на държавата и общината към устойчива и нисковъглеродна икономика. Зеленият водород представлява революционно решение, което ще ни позволи да заменим фосилните горива със чиста и възобновяема енергия. Това ще допринесе за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и за опазване на околната среда.

Инсталацията в община Костинброд ще използва слънчева енергия, за да генерира електролизата, необходима за производството на зелен водород. Този проект ще създаде нови възможности за иновации, научни изследвания и развитие на високотехнологични решения в нашия регион. Предвижда се, че инсталацията ще се превърне в център на експертизата по зеления водород в България и ще привлече интернационални партньори и инвеститори.

Това е само началото на нашия път към устойчиво и зелено бъдеще. Инсталацията за зелен водород в община Костинброд е само една от многото стъпки, които ще предприемем за преобразуване на нашия регион в модел за устойчив развой и пример за другите общини в България.

Г-н Богдан Богданов, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ), връчи сертификат клас А на „София Хайдръжан“ ЕАД. Чрез реализиране на одобрения проект компанията ще инвестира над 60 милиона лева в община Костинброд.

Работата по реализирането на проекта е от две години и след няколко единодушни положителни решения от Общински съвет – Костинброд, започва реализацията на първата в страната инсталация за зелен водород. Проектът е във връзка със зелената сделка и плана за възстановяване.

Предвижда се голяма част от инсталацията да бъдат позиционирани на собствен имот на компанията, а самият завод ще се изгради на земя собственост на община Костинброд, отредена за промишлени нужди и в непосредствена близост до Депото за Битови отпадъци. Точно там в момента се изграждат инсталации за сепариране и компостиране.

Идеята на общината е в района да се образува своеобразен клъстер от предприятия с дейности свързани към опазване на природата, нейната чистота и използването на енергия от възобновяеми източници.

5596 посещения общо 3 посещения за деня
Първата инсталация за зелен водород в България , във връзка със зелената сделка и плана за възстановяване, ще бъде изградена в община Костинброд!