Публична покана с предмет:

„Периодични доставки на течни горива за моторните превозни средства на община Костинброд, чрез покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане” , открита по Решение № РД 05 – 23/ 27.01.2014 г. на кмета на община Костинброд.

Подробна информация за поканата и изискванията към участниците са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9025136

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025136

ДОКУМЕНТАЦИЯ (.rar)

17.07.2015
Информация за извършени плащания

07.08.2015
Информация за извършени плащания

17.09.2015
Информация за извършени плащания

16.10.2015
Информация за извършени плащания

12.11.2015
Информация за извършени плащания

18.12.2015
Информация за извършени плащания

19.01.2016
Информация за извършени плащания

19.02.2016
Информация за извършени плащания

18.03.2016
Информация за извършени плащания

19.04.2016
Информация за извършени плащания

19.05.2016
Информация за извършени плащания

17.06.2016
Информация за извършени плащания

18.07.2016
Информация за извършени плащания

19.09.2016
Информация за извършени плащания

17.10.2016
Информация за извършени плащания

17.11.2016
Информация за извършени плащания

19.12.2016
Информация за извършени плащания

18.01.2017
Информация за извършени плащания

2565 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана