Международеният Фолклорен фестивал „Шопски наниз“ е посещаван и от много чужди делегации. През 2019 година на гости ни бяха италианци, след като официално общината бе побратимена с сицилианския град Салеми.

А тази година на посещение на фестивала е унгарска делегация от община Мор.

Кметът на Община Костинброд, г-н Трайко Младенов в присъствието на общински съветници ще подпише Пакт за сътрудничество между община Костинброд и община Мор в неделя, 11 юни, по време на 13 МФФ „Шопски наниз“.

Община Костинброд има намерение за побратимяване с унгарската община още от 2022 г. В началото на март месец 2023г. се проведе работна среща между ръководствата на община Костинброд и община Мор, Унгария като бяха набелязани няколко важни стъпки за бъдещо побратимяване на двете приятелски общини.

Община Костинброд, Репубика България и община Мор, Република Унгария ще подпишат официален пакт за струдничество между съответните общини, обединени от своето културно наследство, от древните традиции с цел да създадат ползотворно сътрудничество и междуинституционален обмен, които целят промотиране на туризма, социално и икономическо развитие на териториите и взаимно приятелство.

2466 посещения общо 1 посещения за деня
Унгарска делегация от община Мор е на посещение в община Костинброд