На 7 юли, когато по традиция християните отбелязват деня на Св. Неделя, отец Желязко Симонов освети сградата на НЧ „Разум-1922“ в село Опицвет.

През 2022 година се подписа договор между д-р Атанас Тенев – председател на МИГ Костинброд-Своге и г-жа Венелина Манкова – секретар на НЧ „Разум-1922“.

Договорът е по подмярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията на МИГ Костинброд-Своге.

Помощта по тази цел е насочена към подобряване на средата на живот на територията на МИГ Костинброд – Своге и в частност на малките населени места. Акцентът е поставен върху благоустрояване на селата, обновяване на пътната инфраструктура, изграждане или ремонтиране на сграден фонд на обекти от социалната, образователната и културната сфера, осигуряване достъпа до услуги на гражданите и др.

На сградата на читалище “Разум – 1922” в село Опицвет  е извършен цялостен външен ремонт и реновиране.

През 2021 година община Костинброд реновира изцяло площад „Независимост“, който краси центъра на селото. Същата година се възстанови, ремонтира и обнови сградата на кметството и здравния дом.

Благодарение на усилената работа на община Костинброд и общински съвет – Костинброд с реновиран красив площад, ново кметство, здравен кабинет и сега обновено читалище село Опицвет придоби нов модерен облик.

Селото става все по-привлекателно и не случайно в него нов дом намират все повече млади семейства.

Но хубавите новини не спират до тук за село Опицвет! Освен всички гореспоменати обновления, общината предоставя средства за нови носии на танцов състав „Омайниче“, ежегодно отпуска субсидия за културна програма и подпомага финансово танцовия състав за  транспорт, за да участва във фестивали.

Работата в селото продължава и екипът на община Костинброд, ръководен от кмета г-н Трайко Младенов, заедно с г-жа Гергана Величкова – кмет на село Опицвет до средата на месец септември ще изградят модерно мини изкуствено  игрище за футбол.

А след като община Костинброд изготви и дари на ВиК – София област проект за подмяна на водопровода на селото и след приемане на държавния бюджет, се очаква финансиране и стартиране на неговата подмяна.

На освещаването на сградата на читалището присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-жа Гергана Величкова – кметски наместник на село Опицвет, г-жа Венелина Манкова – секретар на НЧ „Разум-1922“, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов – зам.-кметове на община Костинброд, г-жа Даниела Станкова – общински съветник, г-жа Емилия Костова – кметски наместник на село Богьовци, г-жа Искра Лазарова – кметски наместник на село Чибаовци, г-н Добри Тодоров- кметски наместник на село Дръмша, Дреново и Понор, служители от Център за обществена подкрепа „Промяна“, Център за социална рехабилитация и интеграция „Надежда“, Патронажна грижа, служители на Общинска администрация – Костинброд, жители и гости на село Опицвет.

Кметът на община Костинброд заяви: „Честит празник на всички! Огромна е заслугата на общински съвет – Костинброд за единодушните им решения и заедно с добрата екипна работа на общинска администрация – още един ремонт за село Опицвет е успешно реализиран.

След площада, здравният дом, кметството днес може да се поздравим и за читалищната фасада.

Остават две неща като ангажимент за село Опицвет. Започва се изграждането на мини игрище за футбол и се надявам в скоро време да започнат да се отпускат средствата за водопровод, който проект дарихме на ВиК-София област преди няколко години.“

Преди:

Кметицата на село Опицвет, г-жа Гергана Величкова, заяви: „Искрени благодарности на Община Костинброд и Общински съвет – Костинброд за реализирания ремонт. Това е нашата гордост и нашето лице на село Опицвет.“

След:

Читалищата за хората имат важна роля в запазването на националното културно наследство и насърчаването на четенето и образованието в обществото. Читалището не е просто сграда. То е духоно средище, предлагащо място за интелектуална и културна изява на населението. Читалището е българския дух, запазил своята идентичност през вековете!

1064 посещения общо 1 посещения за деня
Освети се реновираното Народно читалище „Разум-1922“ в село Опицвет