В Министерство на земеделието и храните се връчиха договори на Местните инициативни групи (МИГ) за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
На официалната церемония по връчването на договори по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), присъстваха министър Кирил Вътев, заместник-министър Таня Георгиева и г-н Стефан Спасов – началник на отдел „ВОМР“ /Водено от общностите местно развитие/.
На среща с министъра и връчването на договорите присъстваха д-р Атанас Тенев – председател на Общински съвет – Костинброд и Председател на МИГ Костинброд – Своге, г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, кметове и председатели на МИГ-ове от цяла България.
Средствата по договорите ще се използват за подготовка и съгласуване с местните общности на стратегии за ВОМР за програмния период 2023 – 2027 г. на територията на 196 общини в страната, сред които и общините Костинброд и Своге.
1026 посещения общо 1 посещения за деня
в Министерство на земеделието и храните се връчиха договори на Местните инициативни групи (МИГ) за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.