Гражданите, ползващи градския транспорт до община Костинброд и обратно при нередност могат да подадат писмен сигнал на e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com , както и в деловодството на общинска администрация-Костинброд.

Когато нередността се отнася до пътуване за и от село в община Костинброд, сигнали могат да бъдат подавани и в деловодството на съответното населено място.

Относно маршрутни разписания и въпроси, отнасящи се до вашето пътувне потърсете „Общински превози Костинброд“ на телефон : 0897 77 22 25 или пишете на e-mail: op.kostinbrod@gmail.com.

За връзка с община Костинброд:

0721 68 718 – Дирекция „Транспортно, техническо обслужване, оперативни програми и проекти“ в общинска администрация-Костинброд;

0721 66 631 – Дежурен телефон на общинска администрация-Костинброд

Общински превози Костинброд Ви желаят ЛЕК ПЪТ!

19307 посещения общо 2 посещения за деня
От 1 август 2023 г. започва дейност общинското дружество „Общински превози Костинброд“