Във връзка с настъпилата усложнена метеорологична обстановка на 25 и 26.11.2023г и в резултат на което бяха прекъснати водоподаването и електрозахранването в населените места на територията на община Костинброд, и за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия във взаимодействие с Националния и Областния щабове, ведомствените щабове за изпълнение на Националния и Областния планове за защита при бедствия и Щаба сформиран на основание моя Заповед № РД-05-426/27.11.2023г.

НАРЕЖДАМ:

На 28.11.2023г. в 13:00 ч. свиквам личния състав на Щаба в малкия салон на НЧ „Иван Вазов – 1947” – гр. Костинброд.

1099 посещения общо 1 посещения за деня
ЗАПОВЕД № РД-05-427/27.11.2023г. гр.Костинброд