Днес на 07.12.2023 година на Национален експертен съвет в Министерство на регионалното развитие и благоустройство беше приет ПУП- Парцеларен план за Модернизация на път I-8 „Калотина- п.в. Храбърско“ от км 33+612.73 до км 33+858.23, в землището на с. Петърч, община Костинброд, Софийска област, с оглед реализацията на „Доизграждане на пътен възел при км 33+600 на АМ „Европа“.
На заседанието присъстваха Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, инж. Габриела Трайкова- зам.-кмет на община Костинброд и арх. Веселин Клянев- главен архитект на община Костинброд.
Проектът беше приет и се очаква министърът да издаде заповед за одобряване, след което ще бъде изготвен инвестиционен проект за обекта и ще бъде издадено разрешение за строеж.
4338 посещения общо 2 посещения за деня
Продължава изграждането на магистрала Европа, с важни пътни връзки за общината ни. Днес бе разгледан и одобрен ПУП за пътните връзки за село Петърч.