УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че във връзка със служебни ангажименти на служителя, обслужващ изнесения офис в сградата на Общинска администрация Костинброд, ет. 1, стая №12 за приемане на документи за Агенция по геодезия, картография и кадастър, същият няма да работи на 15.12.2023 г. след 12.00 ч.

Моля, заповядайте на 22.12.2023 г. и предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

141 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е