Националното сдружение на общините в България НСОРБ организира встъпителна конференция за кметовете и председатели на общински съвети за новия мандат 2023 – 2027 г.

На конференцията присъстваха кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов и председателят на Общински съвет- Костинброд, д-р Атанас Тенев.

Конференцията се откри от председателя на 49-ото Народно събрание г-н Росен Желязков и г-н Даниел Панов – кмет на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ.

В рамките на форума бе предвидена дискусия с представители на изпълнителната власт, в която участваха министър-председателят акд. Николай Денков, министърът на регионалното развитие г-н Андрей Цеков и заместник-министърът на финансите г-н Георги Клисурски.

На форума се очертаха актуалните за общините политически теми, основните предизвикателства и общата визия за развитието на местната власт в следващите четири години.

На конференцията на НСОРБ се обсъди и темата “Център – периферия: двете страни на една и съща монета.” За големия град и съседните по-малки общини около него и взаимовръзките между общините.

Общо преизбраните кметове са 199, заяви г-жа Силвия Георгиева -изпълнителен директор на НСОРБ. Само с 1 по-малко са били те през 2019 г. 66 са новите лица начело на българските общини. Запазва се съотношението преизбрани/новоизбрани от предходните избори 75% – 25%.

105 посещения общо 2 посещения за деня
НСОРБ организира конференция за кметове и общинските съветници с участието на премиера Академик Николай Денков и председателят на Народното събрание г-н Росен Желязков