ПП-2015-2 Публична покана

За възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Приготвяне и доставяне на готова храна(обяд) за нуждите на деца от „Дневен център за работа с деца от улицата (ДЦРДУ)“, предоставящ социални услуги към Община Костинброд” с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9039401.

ДОКУМЕНТАЦИЯ (.rar архив)

Съобщение до медии

19.03.2015
Протокол 1

20.03.2015
Решение за класиране

20.04.2015
Договор и приложения

17.09.2015
Информация за извършени плащания

16.10.2015
Информация за извършени плащания

12.11.2015
Информация за извършени плащания

18.12.2015
Информация за извършени плащания

19.01.2016
Информация за извършени плащания

19.02.2016
Информация за извършени плащания

18.03.2016
Информация за извършени плащания

19.05.2016
Информация за извършени плащания

17.06.2016
Информация за извършени плащания

18.07.2016
Информация за извършени плащания

04.08.2016
Информация за плащания

19.09.2016
Информация за извършени плащания

17.10.2016
Информация за извършени плащания

19.12.2016
Информация за извършени плащания

18.01.2017
Информация за извършени плащания

3345 посещения общо 1 посещения за деня
ПП-2015-2 Приготвяне и доставяне на готова храна(обяд) за нуждите на деца от „Дневен център за работа с деца от улицата (ДЦРДУ)“, предоставящ социални услуги към Община Костинброд