Документация

Образци

Обявление и решение (.fed файлове)

Обявление за обществена поръчка в АОП (.pdf)

Съобщение до медиите (.pdf)

Решение (.pdf)

27.02.2015
Разяснение по запитване

17.03.2015
Протокол 1

27.03.2015
Съобщение

17.04.2015
Протокол 2 – 25.03.2015 г.

Протокол 3 – 25.03.2015 г.

Протокол 4 – 26.03.2015 г.

Протокол 5 – 01.04.2015 г.

Протокол 6 – 06.04.2015 г.

Протокол 7 – 08.04.2015 г.

Протокол 8 – 09.04.2015 г.

Протокол 9 – 16.04.2015 г.

РЕШЕНИЕ №РД-05-77, 17.04.2015

26.05.2015
Договор и приложения

29.05.2015
Върнати гаранции за участие

03.06.2015
Информация за сключен договор по 0П-2015-1

17.09.2015
Информация за извършени плащания

16.10.2015
Информация за извършени плащания

12.11.2015
Информация за извършени плащания

18.12.2015
Информация за извършени плащания

19.01.2016
Информация за извършени плащания

19.02.2016
Информация за извършени плащания

18.03.2016
Информация за извършени плащания

19.05.2016
Информация за извършени плащания

17.06.2016
Информация за извършени плащания

18.07.2016
Информация за извършени плащания

15.08.2019 г.
1. Обявление за приключване на договор 1 ОбП, ID: 928294,
2. Обявление за приключване на договор 2 ОбП, ID: 928296

3504 посещения общо 1 посещения за деня
ОП-2015-1 Обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд с две обособени позиции